1. Zakres Polityki prywatności i cookies

Administratorem danych serwisu dostępnego po adresem www.bizky.pl w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) jest BeChange sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Ks. Poniatowskiego 1, Klatka K4, Poziom 1, 03-901 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000312229 posiadającą NIP 7010150265 (dalej „Bizky”, „my” lub „nas”). Zobowiązujemy się postępować właściwie, jeśli chodzi o zbieranie, wykorzystywanie i ochronę danych osobowych. Chcemy, abyś był pewny, że Twoje dane są z nami bezpieczne a także w pełni rozumiał, w jaki sposób je wykorzystujemy, aby zaoferować Ci lepsze i bardziej spersonalizowane usługi. Właśnie dlatego została opracowana ta Polityka prywatności i cookies (dalej „Polityka”), która:

 • określa rodzaje danych osobowych (wszelkie informacje za pomocą których jest możliwe bezpośrednio albo pośrednio zidentyfikować daną osobę – przykładowo adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy oraz forma prawna prowadzonej działalności gospodarczej, numer
  REGON, numer NIP, numer PESEL, adres strony www), które gromadzimy;
 • wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
 • wyjaśnia, kiedy i dlaczego udostępnimy Twoje dane osobowe innym organizacjom;
 • wyjaśnia prawa i wybory, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe.

Niniejsza Polityka ma na celu powiadomić osoby fizyczne oraz Użytkowników odwiedzających Platformę o tym jakie czynności są podejmowane przez Bizky w przedmiocie przetwarzania danych osobowych, wliczając w te dane, które są zbierane za pośrednictwem Serwisu Bizky, jak i powiązanych z Platformą usług oraz narzędzi służących Użytkownikom do korzystania z Serwisu Bizky, polegającym na m.in. Rejestracji, przeglądaniu Serwisu, składaniu Zamówień, korzystaniu z Usług w ramach Serwisu czy z subskrypcji Newslettera. Każde działanie Bizky regulowane jest przez odpowiednie przepisy prawne z zakresu ochrony danych osobowych.

Korzystanie z Serwisu Bizky jest możliwe wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z niniejszą Polityką prywatności oraz zaakceptowaniu jej w trakcie Rejestracji jako Użytkownik Usług Platformy. W związku z oferowaną gamą usług, chcemy, abyś jasno wiedział, co obejmuje ta Polityka. Niniejsza Polityka dotyczy Ciebie, jeśli korzystasz z naszych usług (określonych w niniejszej Polityce jako „nasze Usługi” lub „Usługi”). Korzystanie z naszych Usług oznacza:

 1. Założenie Konta w Serwisie Bizky oraz korzystanie z Usług w ramach Serwisu;
 2. Niniejsza Polityka ma również zastosowanie, jeśli skontaktujesz się z nami lub skontaktujemy się z Tobą w sprawie naszych Usług dotyczących:
 3. Realizacji zamówień Umożliwienia przeprowadzenia komunikacji między Użytkownikami;
  a) Dokonywania rozliczeń pomiędzy Użytkownikami;
  b) Zawierania umów pomiędzy Użytkownikami oraz Użytkownikami i Serwisem Bizky;
  c) Świadczenia innych usług wskazanych w Regulaminie.

Nasz Serwis Bizky może zawierać linki do innych stron internetowych obsługiwanych przez inne podmioty, które mają własne zasady i polityki prywatności, które wyjaśniają, w jaki sposób wykorzystują Twoje dane osobowe. W takich sytuacjach prosimy o dokładne zapoznanie się z rzeczonymi warunkami i politykami prywatności przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na takiej stronie internetowej, ponieważ nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za strony internetowe innych podmiotów.

2. Dane osobowe które zbieramy

Ta sekcja zawiera informacje o danych osobowych, które możemy od Ciebie gromadzić podczas korzystania z naszych Usług oraz innych danych osobowych, które możemy otrzymać z innych źródeł.

Rejestrując się w naszych Usługach w ramach Serwisu oraz korzystając z nich, możesz przekazać nam następujące dane Konta oraz dane profilowe:

 • Twoje dane osobowe, w tym adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, numer PESEL, numer konta bankowego;
 • Dane logowania do konta, takie jak nazwa użytkownika i hasło, które wybrałeś;
 • Informacje o właściwym urzędzie skarbowym, rodzaj Użytkownika (samozatrudniony/pracownik na podstawie umowy cywilnoprawnej), adres strony www, nazwa firmy oraz rodzaj, jak i forma prowadzonej działalności gospodarczej
 • Warto mieć też na uwadze, iż Konta istniejące w ramach utworzonych profili służą także do kontaktów np. chęcią nawiązania współpracy pomiędzy Freelancerem a Zamawiającym.
 • Każdy Użytkownik jest zobowiązany podać obligatoryjne informacje wymagane do rejestracji Konta celem korzystania z Platformy. Użytkownicy dobrowolnie mogą udostępniać własne dane osobowe lub też inne informacje na publicznych profilach (do których dostęp mają osoby korzystający z Internetu) na podstawie swobodnej decyzji, odpowiedniego zastanowienia się o upublicznieniu tego rodzaju informacji.

Przeglądając Serwis Bizky możemy zbierać:

 • Informacje o sposobie przeglądania naszej Platformy oraz informacje o kliknięciu jednej z naszych reklam (w tym na stronach internetowych innych organizacji);
 • Informacje o wszelkich urządzeniach używanych do uzyskania dostępu do naszych Usług (w tym marka, model i system operacyjny, adres IP, typ przeglądarki i identyfikatory urządzeń mobilnych);

Obsługa Użytkownika lub kiedy my kontaktujemy się z Tobą lub biorąc udział w ankietach lub ankietach dotyczących naszych Usług, możemy zbierać:

 • Dane osobowe, które podajesz na swój temat, za każdym razem, kiedy kontaktujesz się z nami w sprawie naszych Usług (na przykład Twoje imię i nazwisko, nazwa użytkownika, dane kontaktowe, login), w tym przez telefon, e-mail lub pocztę lub podczas rozmowy z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych, w tym w przedmiocie realizacji prośby Użytkownika lub odpowiedzi na jego reklamację, z tym zastrzeżeniem, iż kontakt w powyższym celu możliwy będzie również poprzez wykorzystanie danych znajdujących się już na Koncie
 • Szczegółowe informacje o wiadomościach e-mail i innych wiadomościach cyfrowych, które wysyłamy do Ciebie, wraz z wszelkimi linkami, które klikniesz;
 • Twoja opinia i wkład w ankietach satysfakcji Użytkowników, lecz jedynie za zgodą Użytkownika mających na celu badanie preferencji Użytkownika i lepsze dostosowywanie oferty Bizky do oczekiwań, a także celów statystycznych oraz archiwalnych.

3. Inne źródła danych osobowych

Możemy również wykorzystywać dane osobowe z innych źródeł jak: specjalistyczne firmy, które dostarczają informacje, nasi partnerzy handlowi i rejestry publiczne. Tego typu dane osobowe pomagają nam m.in.:

 • dokonać przeglądu i poprawić dokładność posiadanych przez nas danych;
 • poprawić i zmierzyć skuteczność naszej komunikacji marketingowej, w tym reklamy online

4. Jak i dlaczego używamy danych osobowych

W poniższym zestawieniu szczegółowo wyjaśniamy w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy dane osobowe:

Używamy danych osobowych do:

Zapewnienia dostępności Usług przez Bizky

To oznacza, że przetwarzanie Twoich danych osobowych pozwala nam na:

Zarządzanie kontem, które masz stworzone w naszym Serwisie Bizky. Dbanie nad obsługą Konta oraz Transakcji Użytkowników w Serwisie Bizky, Realizacja umów i zleceń zawartych w ramach Platformy. Obsługa reklamacji, próśb jak i odwołań Użytkowników, Dbanie o prawidłową realizację usług płatniczych, wykonywanie poszczególnych płatności, czy ewentualna windykacja należności.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane w ten sposób?

Musimy przetwarzać Twoje dane osobowe, abyśmy mogli: zarządzać Twoim kontem użytkownika i dostarczać Ci Usługi, z których chcesz skorzystać.

Podstawa prawna

Niezbędność do wykonania umowy. Gdy przetwarzamy:

 • dane kontaktowe;
 • informacje z profilu użytkownika.

Bez tych informacji nie będziemy w stanie dostarczyć Ci naszych Usług.

Używamy danych osobowych do:

Funkcjonowania i bezpieczeństwa Bizky

To oznacza, że przetwarzanie Twoich danych osobowych pozwala nam na:

Zarządzanie kontem, które masz w Serwisie Bizky, w tym Twoimi danymi osobowymi na nim się znajdujących.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane w ten sposób?

W celu wykrywania oszustw i innych przestępstw oraz ich zapobiegania, ważne jest, abyśmy monitorowali nasze Usługi w kontekście wykrywania i zapobiegania oszustwom, innym przestępstwom i niewłaściwemu wykorzystywaniu Usług. Pomoże nam to upewnić się, że możesz bezpiecznie korzystać z naszych Usług.
Monitorujemy także funkcjonowanie Użytkowników w ramach Serwisu Bizky obejmujące m.in. wyszukiwane słowa kluczowe oraz zarządzanie ruchem na Platformie. Prowadzenie ewentualnych postępowań sądowych, arbitrażowych czy mediacyjnych.

Podstawa prawna

Prawnie uzasadniony cel.

Używamy danych osobowych do:

Realizacji obowiązków wynikających z przepisu prawa, wliczając w to przepisy dot. podatków i rachunkowości.

To oznacza, że przetwarzanie Twoich danych osobowych pozwala nam na:

Wystawianie faktur, realizację poszczególnych zleceń, odprowadzanie zaliczek na podatki, czy prowadzenie księgi rachunkowości.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane w ten sposób?

Wymóg ten wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa i brak jego spełnienia wiązałby się z sankcjami prawnymi dla Serwisu Bizky.

Podstawa prawna

Wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Używamy danych osobowych do:

Zarządzania i usprawniania naszych codziennych operacji biznesowych

Rozwijania i ulepszania naszej oferty Usług, know-how i sposobu, w jaki komunikujemy się z Tobą.

To oznacza, że przetwarzanie Twoich danych osobowych pozwala nam na:

Zarządzanie i ulepszanie naszego Serwisu Bizky

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane w ten sposób?

Używamy plików cookies i podobnych technologii w naszych Serwisach i w aplikacjach mobilnych, aby poprawić jakość obsługi klienta. Niektóre pliki cookies są niezbędne, więc nie należy ich wyłączać, aby móc korzystać ze wszystkich funkcji Platformy . Możesz wyłączyć inne pliki cookies, ale może to wpłynąć na Twoje odczucia z korzystania z naszych witryn. Więcej informacji o plikach cookies i sposobach ich
wyłączenia można znaleźć w sekcji Pliki cookies i podobne technologie.

Opieramy się na wykorzystaniu danych osobowych do przeprowadzania badań rynkowych, a także do ulepszania naszych systemów informatycznych (w tym bezpieczeństwa) oraz naszych Usług. Dzięki temu możemy służyć Ci lepiej jako klientowi.

Podstawa prawna

Prawnie usprawiedliwiony cel.

Używamy danych osobowych do:
 1. Analizowania Twoich nawyków przeglądania naszego Serwisu Bizky, aby móc lepiej zrozumieć Cię jako naszego użytkownika oraz zapewnić Ci spersonalizowane Usługi.
 2. Wysyłania odpowiednich komunikatów marketingowych (w tym pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub w formie reklamy online), dotyczących naszych Usług oraz usług naszych partnerów. W związku z tym reklama internetowa może być wyświetlana na naszych stronach internetowych oraz na stronach internetowych podmiotów trzecich i innych kanałach mediów online. Możemy również mierzyć skuteczność naszych komunikatów marketingowych oraz naszych partnerów handlowych.
Dlaczego przetwarzamy Twoje dane w ten sposób?
 1. Przeglądanie Twoich zachowań pozwala nam personalizować nasze Usługi. Pomoże nam to spełnić Twoje potrzeby jako użytkownika.
 2. Chcemy być pewni, że dostarczamy komunikację marketingową, w tym reklamę online, która jest odpowiednia dla Twoich zainteresowań. Aby to osiągnąć, mierzymy Twoje reakcje na komunikację marketingową związaną z oferowanymi przez nas Usługami, co oznacza, że możemy zaoferować Ci Usługi, które lepiej spełniają Twoje potrzeby jako klienta. Możesz zmienić swoje wybory marketingowe, zarówno podczas rejestracji u nas, jak i w dowolnym czasie po tym. Masz również wybór, jeśli chodzi o reklamę online. W dalszej części Polityki przedstawiamy możliwe do wybrania przez Ciebie opcje dotyczące plików cookies i sposobu, w jaki możesz kontrolować swoje preferencje dotyczące behawioralnych zachowań online.
Podstawa prawna
 1. Prawnie usprawiedliwiony cel
 2. W przypadku większości komunikatów marketingowych opieramy się na Twojej zgodzie, ale są sytuacje, w których leży to w naszym prawne usprawiedliwionym celu.
Używamy danych osobowych do:

Kontaktu i interakcji z Tobą

Używamy danych osobowych do:
 1. Kontaktu z Tobą w sprawie naszych usług, na przykład przez telefon, e-mail lub pocztę, lub odpowiadając na posty w mediach społecznościowych, które skierowałeś do nas.
 2. Zarządzania promocjami i konkursami, w których bierzesz udział, w tym tymi, które prowadzimy z naszymi partnerami handlowymi.
 3. Zapraszania do udziału w ankietach satysfakcji użytkownika i innych badaniach rynku prowadzonych przez nas i inne organizacje działające w naszym imieniu.
Dlaczego przetwarzamy Twoje dane w ten sposób?
 1. Chcemy służyć Ci najlepiej jako klientowi, więc wykorzystujemy dane osobowe w celu udzielenia wyjaśnień lub pomocy w odpowiedzi na Twoją komunikację.
 2. Musimy przetworzyć Twoje dane osobowe, abyśmy mogli zarządzać promocjami i konkursami, w których zdecydujesz się uczestniczyć.
 3. Przeprowadzamy badania rynkowe w celu udoskonalenia naszych Usług. Jeśli jednak skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie, nie musisz brać udziału w badaniu. Jeśli powiesz nam, że nie chcesz, abyśmy skontaktowali się z Tobą w celu zbadania rynku, uszanujemy ten wybór. Nie wpłynie to na zdolność do korzystania z naszych Usług.
Podstawa prawna

Prawnie usprawiedliwiony cel

5. Nasze prawnie usprawiedliwione cele w używaniu Twoich danych osobowych

Bizky jest uprawnione do przechowywania ww. danych osobowych, które są zgromadzone i śledzone na Platformie jedynie w przedmiocie spełnienia wspomnianych w poprzednim punkcie celów, jak do nie używania rzeczonych danych osobowych do innych, niezgodnych z tym celów, o ile, że Użytkownik wyraził świadomie zgodę na dalsze wykorzystywanie tychże danych po uprzednim powiadomieniu go przez Bizky. Platforma może udostępniać dane osobowe, wliczając w ten zakres adres poczty elektronicznej oraz dane adresowe Użytkownika innym Użytkownikom, jeżeli jest to uzasadnioneprzyspieszeniem pobrania poprawnych danych potrzebnych do dokumentów rozliczeniowych, a także umowy.

W miejscach w których wspomnieliśmy powyżej, że wykorzystanie danych osobowych opiera się na naszym „prawnie usprawiedliwionym celu”, są to:

 • obsługa potrzeb naszych klientów, w tym dostarczania naszych Usług;
 • promowanie i wprowadzania na rynek naszych Usług;
 • obsługa Konta, zarządzanie skargami i rozwiązywania wszelkich sporów;
 • zrozumienie naszych Użytkowników, w tym ich wzorców, zachowania, a także ich upodobań i preferencji;
 • ochrona i wsparcie naszej działalności, współpracowników, użytkowników i współwłaścicieli;
 • testowanie i rozwijanie nowych Usług, a także ulepszanie już istniejących;
 • wymogi prawne / regulacyjne.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

6. W jaki sposób i dlaczego udostępniamy dane osobowe dostawcom usług

W tej sekcji wyjaśniamy w jaki sposób i dlaczego udostępniamy dane osobowe dostawcom usług, np. operator płatności elektronicznych. Kiedy udostępniamy dane osobowe tym firmom, wymagamy od nich zachowania bezpieczeństwa i nie wolno im wykorzystywać danych osobowych do własnych celów marketingowych.

Dostawcy usług

Współpracujemy ze starannie wybranymi dostawcami usług, którzy realizują określone funkcje w naszym imieniu. Należą do nich na przykład firmy, które pomagają nam w świadczeniu: usług dla klientów, usług technologicznych, przechowywaniu i łączeniu danych, przetwarzaniu płatności i dostarczaniu zamówień. Udostępniamy tylko dane osobowe, które umożliwiają naszym dostawcom świadczenie tych usług.

Niektórzy z dostawców usług, z którymi współpracujemy, obsługują kanały mediów online w ramach których umieszczają odpowiednie reklamy naszych usług, a także dla naszych dostawców. Na przykład możesz zobaczyć ogłoszenie o naszych usługach, gdy korzystasz z określonej witryny społecznościowej lub oglądasz telewizję internetową.

7. W jaki sposób i dlaczego udostępniamy dane osobowe innym podmiotom

Możemy udostępniać dane osobowe innym organizacjom bądź Użytkownikom w następujących okolicznościach:

 • gdy prawo lub organ publiczny twierdzi, że musimy udostępnić dane osobowe, np. urząd skarbowy tego wymaga, organy ścigania lub sąd powszechne bądź administracyjne;
 • gdy musimy udostępnić dane osobowe w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw (w tym przekazywania danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszania ryzyka kredytowego);
 • do organizacji, której sprzedajemy lub przenosimy (lub przystępujemy do negocjacji w celu sprzedaży lub przeniesienia) któregokolwiek z naszych praw lub obowiązków wynikających z jakiejkolwiek umowy, którą możemy mieć z Tobą zawartą. Jeśli przeniesienie lub sprzedaż się powiedzie, podmiot otrzymujący Twoje dane osobowe może wykorzystywać twoje dane osobowe w taki sam sposób jak my;
 • do wszelkich następców prawnych związanych z naszą działalnością;
 • Zamawiający i Freelancerzy, do których działalności znajduje zastosowanie RODO, po uzyskaniu od Bizky danych osobowych drugiej strony danego zlecenia, zobowiązani są dopełnić względem Zamawiającego/Freelancera wszelkich obowiązków wynikających z RODO oraz innych odpowiednich przepisów prawa, wliczając w to realizację przysługujących im uprawnień RODO. Dane osobowe uzyskane w powyższy sposób mogą być przetwarzanie jedynie w celu skorzystania z usług Bizky, natomiast nie mogą być one dalej przetwarzane w innych niezgodnych celach, za wyjątkiem wyraźnej zgody Użytkownika.

8. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe

Wiemy, jak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie i zarządzanie danymi osobowymi. Ta sekcja przedstawia wybrane z wprowadzonych przez nas środków. Aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych używamy zabezpieczeń komputerowych, takich jak:

 • ograniczenie dostępu jedynie dla pracowników, którzy potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków służbowych;
 • egzekwujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia związane z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem danych osobowych;
 • fizyczne kontrole dostępu do naszych budynków i plików;
 • zapory sieciowe i szyfrowanie danych podczas przesyłu za pomocą protokołu Secure Sockets Layer (SSL).

Jednak mimo podjęcia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek danych osobowych przesyłanych przez Internet do nas.

Dane osobowe, które od Was zbieramy, mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu docelowym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Mogą być również przetwarzane przez firmy działające poza EOG, które pracują dla nas lub dla jednego z naszych dostawców usług. Jeśli to zrobimy, zapewniamy poszanowanie Twoich praw prywatności zgodnie z niniejszymi Zasadami. Najczęstszym sposobem, w jaki to robimy, jest wprowadzenie konkretnego rodzaju umowy (więcej informacji nt. temat można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en) lub poprzez zatwierdzony program, taki jak Tarcza Prywatności: https://www.privacyshield.gov/welcome.

9. Jak długo przetwarzamy dane osobowe

Nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych dłużej niż potrzebujemy, co jest uzależnione od kilku czynników:

a) (Przede wszystkim) powodu dla którego je zgromadziliśmy;
b) Jak dawno temu zostały zebrane;
c) Czy istnieje podstawa prawna / regulacyjna, abyśmy je zachowali;
d) Czy ich potrzebujemy, aby chronić Twojego lub naszego interesu.

10. Możliwość wyboru, w kwestii otrzymywania komunikatów marketingowych i udziału w badaniach rynkowych

Będziemy przesyłać Ci odpowiednie oferty i informacje o naszych Usługach na wiele sposobów, w tym pocztą elektroniczną, ale tylko wtedy, gdy wcześniej wyraziłeś zgodę na otrzymywanie tych informacji marketingowych.

W momencie rejestracji w naszym Serwisie Bizky zapytamy Cię, czy chcesz otrzymywać komunikację marketingową. W dowolnym czasie będziesz mieć możliwość zmiany swojego wyboru preferencji marketingowych za pośrednictwem panelu ustawień w ramach swojego konta Użytkownika, mailowo na adres support@bizky.ai lub na piśmie – ul. Al. Ks. Poniatowskiego 1, Klatka K4, Poziom 1, 03-901 Warszawa

Chcielibyśmy również poznać Wasze opinie, które pomogą nam ulepszyć nasze Usługi, dlatego może się zdarzyć, że skontaktujemy się z Tobą w celu przeprowadzenia badań rynkowych. Zawsze będziesz miał wybór, czy wziąć udział w naszych badaniach rynku czy też z nich zrezygnować.

11. Jak wykorzystujemy pliki cookies

Niniejsza Polityka Plików Cookies wyjaśnia w jaki sposób Serwis Bizky korzysta z tychże plików oraz innych technologii podczas odwiedzania Platformy www.bizky.ai, a także czemu służą te informacje, jak i w jaki sposób można zarządzać ich używaniem.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne – w szczególności pliki tekstowe – są umieszczane przez nasz Serwis Bizky podczas każdej wizyty w urządzeniu końcowym Użytkownika, co pozwala naszym witrynom internetowym zapamiętać komputer Użytkownika lub urządzenie oraz służy realizacji kilku celów. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Bizky pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Platforma. Serwer Serwisu Bizky automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryny. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych Usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkownika oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwany jest nasz Serwis.

Na naszej Platformie wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

Działanie: Zapewnienie wydajności

Charakterystyka:

 • kompatybilność (np. identyfikacja typu przeglądarki);
 • optymalizację (np. pomiar czasu ładowania zawartości Serwisu);

Typ: Sesyjne – w chwili zamknięcia przeglądarki ciasteczka są usuwane

Działanie: Zwiększenie bezpieczeństwa

Charakterystyka:

 • sprawdzenie czy urządzenie użytkownika jest bezpiecznie zalogowane przez cały czas trwania jego wizyty w Serwisie Bizky;

Typ: Sesyjne – w chwili zamknięcia przeglądarki ciasteczka są usuwane

Działanie: Zapamiętanie preferencji

Charakterystyka:

 • ulepszenie działania Platformy np. poprzezspersonalizowane treści, powitanie lub zapamiętanie wybranego języka;

Typ: Sesyjne – w chwili zamknięcia przeglądarki ciasteczka są usuwane

Działanie: Analiza sposobu korzystania z Serwisu Bizky

Charakterystyka:

 • zbieranie statystyk dotyczących m.in. ogólnej liczby wizyt odsłon oraz odwołań do Serwisu Bizky;

Typ: Stałe – usuwane po dłuższym braku odwiedzania Serwisu Bizky

Działanie: Informacje zwrotne od Użytkowników Serwisu Bizky

Charakterystyka:

 • nie wyświetlanie powiadomień o charakterze jednorazowym po przejściu Użytkownika do kolejnej podstrony Serwisu Bizky;
 • nie wyświetlanie powiadomień cyklicznych przez zdefiniowany okres;

Typ: Sesyjne – w chwili zamknięcia przeglądarki ciasteczka są usuwane oraz stałe – usuwane po dłuższym braku odwiedzania Serwisu Bizky

Działanie: Wtyczki / widgety

Charakterystyka:

 • dzielenie się treściami Serwisu na platformach społecznościowych;
 • odnotowywanie interakcji użytkowników w Platformie (np. za pomocą licznika liczby udostępnień);

Typ: Stałe – usuwane po dłuższym braku odwiedzania Serwisu Bizky

Działanie: Dostarczanie właściwych treści marketingowych (w szczególności reklamy online)

Charakterystyka:

 • dostarczanie reklam internetowych, które naszym zdaniem są dla Ciebie najbardziej istotne na naszym Serwisie Bizky i stronach internetowych innych podmiotów;

Typ: Stałe – usuwane po dłuższym braku odwiedzania Serwisu Bizky

Działanie: Pomiar skuteczności naszej komunikacji marketingowej (w tym reklamy online)

Charakterystyka:

 • mierzenie skuteczności naszych internetowych kampanii reklamowych oraz tych wysyłanych za pośrednictwem e-mail;
 • kontrolowanie liczby wyświetleń reklamy

Typ: Stałe – usuwane po dłuższym braku odwiedzania Serwisu Bizky

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Bizky wykorzystywane mogą być również przez strony trzecie w celu zaoferowania użytkownikom dodatkowych funkcjonalności. Korzystanie z powyższych narzędzi lub widgetów może powodować gromadzenie plików cookies na urządzeniach użytkowników w celu ułatwienia korzystania z tych serwisów i zapewnienia, że interakcja użytkowników jest wyświetlana poprawnie na Platformie.

12. Twój wybór w zakresie plików cookies

Pomimo, że większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie na komputerze plików cookies, Użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy. W takim przypadku należy pamiętać, że nie wyrażając zgody na umieszczanie plików cookies, użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji Serwisu. W celu skonfigurowania opcji swojego urządzenia w zakresie wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies oraz określenia zakresu zapisywanych cookies, Użytkownik może dokonać zmian ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej (w większości przypadków taka opcja znajduje się w Narzędziach lub menu Preferencje przeglądarki).

Informujemy, iż niedokonanie przez Użytkownika zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. W takim przypadku nasz Serwis Bizky może przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

Dodatkowe informacje o zarządzaniu plikami cookies znajdują się na takich stronach jak np. http://allaboutcookies.org. Jeżeli chcesz się z nami skontaktować się z nami w kwestii plików cookies, śmiało napisz do nas na adres e-mail support@bizky.ai lub rodo@bizky.ai

13. Prawo dostępu do danych

Masz prawo do wglądu w swoje dane osobowe, które przechowujemy.

14. Pozostałe prawa osób, których dane są przetwarzane

W odniesieniu do Twoich danych osobowych masz również:
14.1. Prawo do poprawienia danych
Jeśli uważasz, że posiadamy niedokładne lub brakujące informacje na Twój temat, daj nam znać, a my to poprawimy.
14.2. Prawo do sprzeciwu
Sprzeciw ogólny – rozpatrzymy sprzeciw wobec wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli Twoje prawa przeważają nad naszymi interesami w korzystaniu z Twoich danych osobowych, wtedy na Twoją prośbę albo ograniczymy ich przetwarzanie (patrz sekcja 14.3 poniżej) albo usuniemy je (patrz sekcja 14.4 poniżej).
Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego – w przypadku wniesienia takiego sprzeciwu przestaniemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego. W wyniku sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego oraz w przypadku gdy nie będziemy mieli żadnych innych podstaw prawnych do ich wykorzystania, przetwarzanie Twoich danych osobowych zostanie wstrzymane w ciągu 30 dni.
14.3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Istnieje kilka sytuacji, w których można ograniczyć korzystanie z danych osobowych, w tym (ale nie tylko):

 • złożyłeś ogólny sprzeciw (wymieniony w punkcie 14.2 powyżej);
 • kwestionujesz dokładność danych osobowych, które przechowujemy;
 • wykorzystaliśmy Twoje dane osobowe bezprawnie, ale nie chcesz, abyśmy je usunęli.

14.4. Prawo do usunięcia danych

Istnieje kilka sytuacji, w których możesz zlecić nam usunięcie Twoich danych osobowych, w tym (ale nie tylko):

 • nie musimy już przechowywać Twoich danych osobowych;
 • z powodzeniem złożyłeś sprzeciw ogólny (wymieniony w punkcie 14.2 powyżej);
 • wycofałeś zgodę na wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych (i nie mamy żadnych innych powodów, aby z nich korzystać);
 • bezprawnie przetworzyliśmy Twoje dane osobowe.

14.5. Prawo do przenoszenia danych
Jeśli chcesz otrzymać kopię danych osobowych, które posiadamy o Tobie, skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu: rodo@bizky.ai.

14.6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Chcielibyśmy móc rozwiązać wszelkie Wasze wnioski i uwagi, jednakże macie również prawo złożyć skargę bezpośrednio lokalnemu organowi nadzorczemu jeśli uważacie, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem.

14.7. Więcej informacji na temat twoich praw do ochrony danych
Strona internetowa Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) dotycząca ochrony danych zawiera więcej szczegółowych informacji na temat wspomnianych wyżej Waszych praw do ochrony danych osobowych. Jeśli chcesz bardziej szczegółowo porozmawiać z nami na temat tych praw, skorzystaj z sekcji poniżej w której informujemy „jak się z nami skontaktować”.

15. Jak się z nami skontaktować

Jeśli masz pytania dotyczące sposobu gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych, skontaktuj się z nami:

E-mail: rodo@bizky.ai
Poczta: ul. Al. Ks. Poniatowskiego 1, Klatka K4, Poziom 1, 03-901 Warszawa