06.10.2023 line b2b

Całkowity koszt zatrudnienia na umowie o pracę. Zmiany w wynagrodzeniach 2024

W kolejnym roku wzrośnie kwota minimalnego wynagrodzenia na umowie o pracę, zobacz co jeszcze się zmieni.

Całkowity koszt zatrudnienia na umowie o pracę.
Zmiany w wynagrodzeniach 2024

Koszty zatrudnienia to kluczowy aspekt zarówno dla tych, którzy prowadzą firmy, jak i tych, którzy podejmują decyzje dotyczące swojej kariery zawodowej, czyli pracowników. Kwestie związane z kosztami zatrudnienia są nieodłącznie związane z ekonomią, prawem pracy i sprawami finansowymi.

W tym artykule, dążymy do edukowania zarówno pracodawców, jak i pracowników, o kluczowych zagadnieniach związanych z kosztami zatrudnienia. Rozkładamy na czynniki pierwsze całkowity koszt zatrudnienia na umowie o pracę w 2024 roku, i pytamy czy to nadal najbardziej pożądana forma zatrudnienia w Polsce?

Nasz artykuł ma na celu rozwikłanie tajemnic związanych z kosztami zatrudnienia, aby pomóc zarówno pracodawcom, którzy chcą efektywnie zarządzać finansami firmy, jak i pracownikom, którzy pragną lepiej zrozumieć, jakie wydatki są związane z ich zatrudnieniem.

Głównym wydatkiem, który musi pokryć pracodawca, gdy zatrudnia pracownika na mocy umowy o pracę, jest oczywiście wynagrodzenie tej osoby. Jednakże, to nie jest jedyny koszt związany z tym procesem. W przypadku umowy o pracę, koszt pracodawcy składający się na koszty uzyskania przychodu firmy to:

– wynagrodzenie brutto,

– składki na ZUS finansowane przez pracodawcę,

– wpłaty do Programu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) również finansowane przez pracodawcę.

 Wynagrodzenie pracownika brutto

Jak już wspomnieliśmy podstawowy koszt wynagrodzenia stanowi kwota wynagrodzenia brutto, na którą składają się:

1. Składki społeczne, które pracownik musi odprowadzać. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jest obowiązkowo objęta ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym, a składki te są potrącane od wynagrodzenia pracownika. Poniżej szczegółowe stawki ubezpieczenia społecznego na rok 2024:

Rodzaj ubezpieczeniaSkładki pokrywane przez pracownika
Emerytalne9,76%
Rentowe1,50%
Chorobowe2,45%
Zdrowotne9%

Zaliczka na podatek dochodowy jest obliczana na podstawie skali podatkowej i wynosi 12% lub 32%. Warto dodać, że niektórzy pracownicy mogą być uprawnieni do zwolnienia z podatku, co oznacza, że ich wynagrodzenie netto jest wyższe, ponieważ pracodawca nie jest zobowiązany do odprowadzenia tej części do urzędu skarbowego.

3. Jeśli pracownik zdecyduje się na udział w Programie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), pracodawca musi również uwzględnić wpłaty z tego tytułu. Ich wysokość kształtuje się w następująco:

Rodzaj wpłatyWpłaty pokrywane przez Pracownika
Podstawowa2%
Dodatkowa2%

4. Wynagrodzenie netto to kwota, którą pracownik ostatecznie otrzymuje „na rękę” po uwzględnieniu wszelkich potrąceń wymienionych w punktach 1-3. Warto także zaznaczyć, że pracodawca nie ma swobody w ustalaniu minimalnego wynagrodzenia pracownika. Przepisy precyzyjnie określają wynagrodzenie, które musi być gwarantowane osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

W 2023 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło:

– od stycznia do czerwca 2023 roku wzrosło do 3 490,00 zł,

– od lipca do grudnia 3 600,00 zł.

Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy minimalne wynagrodzenie jest ustalane proporcjonalnie do wysokości etatu.

Składki ZUS finansowane przez pracodawcę

Poza składkami potrącanymi z wynagrodzenia pracownika, na całkowity koszt zatrudnienia wpływają również składki finansowane przez pracodawcę. Oto tabela przedstawiająca wszystkie obowiązkowe składki, które pracodawca musi odprowadzać do ZUS:

Rodzaj ubezpieczeniaSkładki pokrywane przez Pracodawcę
Emerytalne9,76%
Rentowe6,50%
Wypadkowe1,67%
Fundusz pracy2,45%
FGŚP0,1%

Z zestawienia wynika więc, że pracodawca ponosi dodatkowe obciążenie w wysokości przekraczającej aż 20% wynagrodzenia brutto pracownika.

Warto jednak zaznaczyć, że istnieją pewne wyjątki, które zwalniają pracodawcę z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

Dotyczy to między innymi:

– kobiet, które osiągnęły 55 lat, i mężczyzn, którzy osiągnęli 60 lat,

– osób, które powracają z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych. Zwolnienie z tych opłat przysługuje przez 36 miesięcy od pierwszego miesiąca po powrocie z takiego urlopu,

– pracowników, którzy osiągnęli 50 lat i przebywali przez 30 dni przed zatrudnieniem w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy (PUP). W takim przypadku zwolnienie przysługuje przez okres 12 miesięcy od pierwszego miesiąca po podpisaniu umowy o pracę,

– pracowników skierowanych do pracy przez PUP, którzy nie ukończyli 30 lat. Zwolnienie przysługuje przez 12 miesięcy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Osoby, które są objęte ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi i znajdują się w wieku od 18 do 55 lat, są automatycznie zapisywane do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Warto podkreślić, że pracodawca nie ma kontroli nad tym, kiedy zostaną naliczone dodatkowe koszty związane z uczestnictwem w tym programie. Jedynie pracownicy, którzy zdecydują się zrezygnować z udziału w PPK, przyczynią się do utrzymania kosztów zatrudnienia na niezmienionym poziomie.

Pracownicy mają możliwość wyboru , poprzez złożenie rezygnacji na piśmie o braku chęci do przystąpienia do programu oszczędzania na przyszłą emeryturę, znanego jako Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

Warto zaznaczyć, że pracodawca musi mieć na uwadze, że wpłaty na PPK są finansowane zarówno ze środków pracownika, jak i ze środków pracodawcy. Wysokość tych wpłat ze strony zakładu pracy jest określona w poniższej tabeli:

Rodzaj wpłatyWpłaty pokrywane przez Pracodawcę
Podstawowa1,5%
Dodatkowa2,5%

Koszt całkowity zatrudnienia pracownika w 2024 roku

Minimalna pensja w 2024 roku wzrośnie dwukrotnie i wyniesie 4242,00 zł brutto od 1 stycznia 2024  oraz 4300 zł brutto od 1 lipca 2024. W rezultacie należy spodziewać się wzrostu minimalnych kosztów zatrudnienia pracownika na umowę o pracę. Jeśli przedsiębiorstwo zatrudnia pracownika na pełen etat, to koszt całkowity zatrudnienia w 2024 roku będzie kształtować się na poziomie przedstawionym w tabeli poniżej:

             StawkaWynagrodzenie minimalne
od stycznia do czerwca 2024r.
Wynagrodzenie minimalne
od lipca do grudnia 2024r.
Wynagrodzenie brutto4 242 zł4 300 zł
Składka emerytalna9,76%414,02 zł419,68 zł
Składka rentowa6,50%275,73 zł279,50 zł
Składka wypadkowa1,67%70,84 zł71,81 zł
Fundusz Pracy2,45%103,93 zł105,35 zł
FGŚP0,1%4,24 zł4,30 zł
Wpłata podstawowa na PPK1,5%63,63 zł64,50 zł
Razem21,98%5 174,39 zł5 245,14 zł

Dla porównania minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2023 wynosiło 3 600,00 brutto. Koszt zatrudnienia pracownika w 2023 roku przedstawia poniższa tabela.

             StawkaWynagrodzenie minimalne
od stycznia do czerwca 2023r.
Wynagrodzenie minimalne
od lipca do grudnia 2023r.
Wynagrodzenie brutto3 490 zł3 600 zł
Składka emerytalna9,76%340,62 zł351,36 zł
Składka rentowa6,50%226,85 zł234,00 zł
Składka wypadkowa1,67%58,28 zł60,12 zł
Fundusz Pracy2,45%85,51 zł88,20 zł
FGŚP0,1%3,49 zł3,60 zł
Wpłata podstawowa na PPK1,5%52,35 zł54,00 zł
Razem21,98%4 257,10 zł4 391,28 zł

Inne koszty związane z zatrudnieniem pracownika

Warto jednak pamiętać, że mimo że wynagrodzenie pracownika stanowi największy wydatek, nie można zapominać o innych istotnych aspektach, takich jak:

 • konieczność finansowania badań lekarskich i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przeszkolenie pracownika na stanowisku pracy i wprowadzenie go do struktury firmy,
 • inwestowanie w podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika,
 • Przygotowanie stanowiska pracy oraz zapewnienie odpowiednich narzędzi do wykonywania obowiązków służbowych,
 • Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • Dodatkowe koszty związane z nieobecnościami pracownika, takie jak wynagrodzenie urlopowe czy chorobowe, a także konieczność zastępowania pracownika przez inne osoby,
 • W przypadku pracowników zagranicznych, także koszty związane z uzyskiwaniem odpowiednich pozwoleń na pracę.

W zależności od branży, kosztem zatrudnienia mogą być również wydatki na odzież roboczą, świadczenie posiłków pracowniczych, a także różnego rodzaju benefity i programy motywacyjne.

 Całkowity koszt zatrudnienia pracownika w Bizky

Rozliczając się z Bizky pracodawca zyskuje możliwość rozliczenia pracy swoich pracowników bez wystawiania im jakiejkolwiek umowy bezpośrednio w firmie. Tym samym, nie ma obowiązku rozliczenia podatku i zgłoszenia do ZUS – tym zajmuje się Bizky. Pracodawca oszczędza na kosztach zatrudnienia oraz na pracy swojego zespołu payroll, otrzymując jedną fakturę VAT za wszystkich pracowników.

Pracownicy zyskują natomiast możliwość wyższych zarobków, nie muszą prowadzić działalności gospodarczych, oszczędzają na składkach na ZUS.

Model Bizky polega na całkowitym przeniesieniu obowiązków związanych z zatrudnieniem na nas. Pracownicy rozliczani przez Bizky mogą otrzymywać wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło, zlecenie lub umowy o pracę. Dodatkowo, każdy pracownik zatrudniony przez Bizky może korzystać z benefitów, takich jak prywatne ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie emerytalne, karty sportowe.

Koszt zatrudnienia pracownika przez Bizky uzależniony jest od modelu współpracy, który wybierzesz.

Rozliczaj się przez Bizky

Więcej artykułów

Bez kategorii

Ile kosztuje zatrudnienie na umowie o dzieło? Wyjaśniamy

Jakie są koszty pracodawcy, który zatrudnia pracowników na umowie o dzieło? W obliczu niestabilnej gospodarki przedsiębiorcy często muszą…

Czytaj dalej
b2b

Skuteczna rekrutacja Customer Experience Managera

Kim jest Customer Experience Manager i jaką rolę pełni w firmie? Customer Experience Manager ma za zadanie zapewnienie…

Czytaj dalej
b2b

Progi podatkowe w 2024 roku

Umowy cywilno – prawne Podwyżki cen towarów i usług mają istotne skutki dla płatników podatków. Niektórzy pracodawcy zdecydowali…

Czytaj dalej

  Masz pytania?

  Zostaw nam kontakt, oddzwonimy, żeby odpowiedzieć na Twoje pytania i założyć Ci konto w systemie Bizky

  Wyrażam zgodę na kontakt i przedstawienie informacji handlowej przez Fundację AIP i Bizky sp. z o.o.