05.10.2023 line b2b

Całkowity koszt zatrudnienia na umowie o dzieło. Zmiany w wynagrodzeniach w 2024r.

Zobacz jakie zmiany w wynagrodzeniach czekają na nas w 2024 roku, oraz jak wyjść z nich obronną ręką.

Ile wynosi koszt zatrudnienia na umowie o dzieło? Zmiany w 2024 roku

W obliczu niestabilnej gospodarki przedsiębiorcy często muszą ograniczać wydatki, co niestety często negatywnie wpływa na pracowników. Przy obecnej inflacji nie dziwi, że pracodawcy coraz częściej poszukują alternatywnych form zatrudnienia, aby uniknąć dodatkowych obciążeń związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników. Jednym z takich rozwiązań jest umowa o dzieło. Standardowo, pytanie brzmi, ile to kosztuje? Poniżej przedstawiamy koszty zatrudnienia oraz koszty składek na ZUS obowiązujące na umowie o dzieło w 2024 roku.

Cechy umowy o dzieło

Umowa o dzieło jest często określana jako umowa oparta na rezultatach. To oznacza, że głównym celem jest uzyskanie określonego efektu lub dzieła, a nie skupianie się na procesie jego tworzenia. Umowa może dotyczyć różnych dzieł, takich jak rzeczy materialne, utwory, strony internetowe, programy komputerowe czy niematerialne dzieła. W przypadku dzieł materialnych, umowa powinna zawierać dokładny opis przedmiotu.

W niektórych przypadkach umowa o dzieło może zawierać postanowienia dotyczące kontroli jakości wykonania dzieła oraz dostosowania wynagrodzenia w zależności od spełnienia określonych standardów. Ważne jest, że wynagrodzenie jest przyznawane wyłącznie za osiągnięcie zamówionego efektu lub dzieła.

Umowa o dzieło i obowiązki wobec ZUS-u

Od 1 stycznia 2021 roku, każda umowa o dzieło musi być zgłoszona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przez płatnika składek, czyli pracodawcę. Istnieją jednak sytuacje, których ten obowiązek nie dotyczy:

– umowa jest zawarta z własnym pracownikiem.

– dotyczy pracownika, który pracował już dla pracodawcy, ale umowa o dzieło jest zawarta z innym podmiotem.

– umowa została zawarta z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą w celu wykonywania usług związanych z ich działalnością.

Aby spełnić obowiązek zgłoszenia do ZUS, można skorzystać z formularza RUD i przesłać go elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Przeważnie umowa o dzieło nie wiąże się z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Istnieją jednak sytuacje, gdy pracodawca musi odprowadzać składki ZUS od wynagrodzenia za umowę o dzieło. Dzieje się tak, gdy pracodawca zawiera umowę o dzieło z pracownikiem, który już ma umowę o pracę. Wtedy dochód z umowy o dzieło jest doliczany do dochodu pracownika z umowy o pracę, a razem tworzą podstawę do obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W rezultacie pracownik musi płacić składki na emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

Rodzaj ubezpieczeniaSkładki pracodawcySkładki pracownika
Emerytalne9,76%9,76%
Rentowe6,50%1,50%
Wypadkowe1,67%
Chorobowe2,45%
Zdrowotne9%
FP2,45%
FGŚP0,1%

Ważne jest, aby pracodawcy i osoby zawierające umowy były świadome charakteru umowy i jej konsekwencji. Nazwa umowy nie jest jedynym kryterium decydującym o jej charakterze w oczach ZUS i innych instytucji.

 Umowa o dzieło czy umowa zlecenie?

Charakter umowy zależy od przedmiotu i sposobu realizacji. Umowa zlecenie dotyczy zazwyczaj konkretnych zadań lub czynności, niezależnie od efektu końcowego. Umowa o dzieło skupia się na osiągnięciu określonego rezultatu lub efektu, a nie na wykonywaniu określonych czynności. To, co jest zawarte w umowie i jakie są faktyczne zobowiązania stron, jest kluczowe.

Zawsze warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub prawnym, aby upewnić się, że rodzaj umowy jest zgodny z intencjami stron i wymogami prawnymi, włącznie z płaceniem składek na ubezpieczenia społeczne i podatkami. Błędne określenie charakteru umowy może prowadzić do problemów w przyszłości.

 Podatek i koszty uzyskania przychodu

Osoby wykonujące umowy o dzieło, nawet jeśli nie podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym, muszą zapłacić podatek dochodowy. Można to zrobić na dwa sposoby:

– podatek zryczałtowany – jeśli wynagrodzenie nie przekracza 200 zł brutto, można zastosować zryczałtowany podatek dochodowy w stawce 12%. W tym przypadku podatek jest obliczany od przychodu bez odliczania kosztów. Te przychody nie muszą być wykazywane w PIT-11. Jednak ta forma opodatkowania nie jest stosowana, gdy wynagrodzenie jest ustalone na stałą stawkę.

– podatek na zasadach ogólnych – umowy o dzieło mogą być opodatkowane na zasadach ogólnych, gdzie przy wyliczaniu podatku stosuje się skalę podatkową. Obecnie obowiązują dwie stawki podatkowe:

– 12% – pierwszy próg podatkowy dla dochodów nieprzekraczających 120 000 zł;

– 32% – drugi próg podatkowy dla dochodów powyżej tej kwoty.

W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych, można odliczyć koszty uzyskania przychodu w wysokości 20% lub 50%, w zależności od korzystania z praw autorskich.

Od 2022 roku osoba wykonująca umowę o dzieło, której przychody w ciągu roku nie przekroczą 30 000 zł, może złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku pobierania zaliczek na podatek. To związane z kwotą wolną od podatku w wysokości 30 000 zł.

Warto również wspomnieć, że od 2023 roku można składać PIT-2, co pozwoli uwzględnić korzyści podatkowe podczas obliczania zaliczek na podatek.

Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku wynagrodzenia z umowy o dzieło z cudzoziemcem, który nie jest polskim rezydentem podatkowym, trzeba pobrać podatek w wysokości 20%. Warto zaznaczyć, że od tych przychodów nie można odliczyć kosztów uzyskania przychodu.

Dochody z umów zlecenia są zazwyczaj wykazywane w formularzu PIT-11 (z wyjątkiem dochodów z umów zryczałtowanych). W przypadku cudzoziemców nierezydentów, ich dochody z umów o dzieło są wykazywane na formularzu IFT-1 lub IFT-1R, w zależności od sytuacji.

 Czy umowa o dzieło zostanie oskładkowana?

Od 2022 roku mówi się o oskładkowaniu umów o dzieło, co wynika z wytycznych Komisji Europejskiej. Zgodnie z wytycznymi, umowy o dzieło mają zostać zatem oskładkowane na takich samych zasadach jak umowy zlecenia i umowy o pracę. Od 2024 roku twórcy i artyści mogą zostać zmuszeni więc do pomniejszenia swojego wynagrodzenia o pełne składki na ZUS tj. o składkę emerytalną, rentową, chorobową i wypadkową. Na razie jednak nie ma jednoznacznego stanowiska rządu w tym zakresie. Możemy też zakładać, że ostatecznie ta zmiana dotknie pracodawców zatrudniających freelancerów na umowach o dzieło, i zwiększy ilość formalności związanych z tym stosunkiem pracy.

Jaki jest całkowity koszt zawarcia umowy o dzieło?

W przypadku umowy o dzieło, koszt jest prosty do określenia, ponieważ nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Koszt zatrudnienia pracownika na umowie o dzieło to jedynie wynagrodzenie brutto. Ponadto, w umowach o dzieło nie obowiązują minimalne wynagrodzenia ani stawki godzinowe, co jest typowe dla umów o pracę i zlecenie.

 Jaki jest koszt zatrudnienia przez Bizky?

Rozliczając się z Bizky pracodawca zyskuje możliwość rozliczenia pracy swoich pracowników bez wystawiania im jakiejkolwiek umowy. Tym samym, nie ma obowiązku rozliczenia podatku i zgłoszenia do ZUS – tym zajmuje się Bizky. Pracodawca oszczędza na kosztach zatrudnienia oraz na pracy swojego zespołu payroll, otrzymując jedną fakturę VAT za wszystkich pracowników.

Pracownicy zyskują natomiast możliwość wyższych zarobków, nie muszą prowadzić działalności gospodarczych, oszczędzają na składkach na ZUS. Dodatkowo, każdy pracownik zatrudniony przez Bizky może korzystać z benefitów, takich jak prywatne ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie emerytalne, karty sportowe.

Zatrudniaj przez Bizky

  Masz pytania?

  Zostaw nam kontakt, oddzwonimy, żeby odpowiedzieć na Twoje pytania i założyć Ci konto w systemie Bizky

  Wyrażam zgodę na kontakt i przedstawienie informacji handlowej przez Fundację AIP i Bizky sp. z o.o.

  Więcej artykułów

  b2b

  Obsługa social media – przydatne narzędzia

  Obsługa mediów społecznościowych stała się kluczowym elementem strategii marketingowych firm niezależnie od ich wielkości. Od zarządzania treścią po…

  Czytaj dalej
  b2b

  Zatrudnianie pracowników nigdy nie było tak proste – Bizky EOR

  Wprowadzenie na rynek Bizky Employer of record stanowi prawdziwą rewolucję w zakresie wynagrodzeń pracowników i zarządzania zatrudnieniem. Nasze…

  Czytaj dalej
  b2b

  Wykonanie strony internetowej – przydatne narzędzia

  Projektowanie stron internetowych to złożony proces, który wymaga wykorzystania różnorodnych technologii. Wybór odpowiednich narzędzi może znacznie ułatwić i…

  Czytaj dalej