02.03.2024 line b2b

Wyzwania i rozwiązania związane z zatrudnieniem obcokrajowców w Polsce

Zatrudnienie obcokrajowców w Polsce stanowi coraz istotniejszy element rynku pracy. W niniejszym artykule przyjrzymy się aktualnej sytuacji, branżom, w których najczęściej pracują osoby z zagranicy, oraz dokumentom potrzebnym do zatrudnienia ich. Ponadto, zaprezentujemy innowacyjne rozwiązanie Bizky, które ułatwia proces zatrudniania cudzoziemców, przyczyniając się do ograniczenia szarej strefy oraz poprawy warunków pracy dla zaangażowanych stron.

„Inwazja Rosji na Ukrainę stała się przełomem dla sytuacji migracyjnej w Polsce i przyczyniła się istotnie do zmiany sytuacji w tym kraju. We wrześniu 2023 r. w Polsce mogło przebywać od 2,5 mln do 3 mln Ukraińców” – czytamy w raporcie WEI „Migracje: Niewykorzystana (na razie) szansa Polski”.

Legalne zatrudnienie obcokrajowców w Polsce

Zatrudnienie osoby z Unii Europejskiej nie wymaga żadnych dodatkowych dokumentów, taką osobę zatrudnia się jak obywatela polskiego. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja z zatrudnieniem osób z Ukrainy i Białorusi, czyli najczęściej spotykanych w Polsce grup cudzoziemców.

Każdy pracownik spoza Unii Europejskiej potrzebuje odpowiednich dokumentów, natomiast istnieje procedura uproszczona dla obywateli Ukrainy, Armenii, Białorusi, Gruzji lub Mołdawii zatrudnianych na okres maksymalnie 24 miesięcy. W ramach tej procedury, na tzw. „oświadczenie”, pracodawca powinien złożyć stosowne dokumenty do powiatowego urzędu pracy. W tym wypadku pozwolenie na pracę nie jest potrzebne.

Pozwolenie na pracę dla osoby spoza UE można także uzyskać w ramach standardowej procedury. Szczegóły dotyczące szybko zmieniającego się procesu zatrudniania obcokrajowców można znaleźć na rządowej stronie biznes.gov.pl.

Jak wynika z opublikowanego przez GUS raportu „Cudzoziemcy wykonujący pracę w Polsce w czerwcu 2023 roku”, na tamten czas zatrudnionych było około 690 tys. Obcokrajowców. Zestawiając to z szacowanymi 3 mln osób z zagranicy, które przebywają w Polsce, powstaje pytanie o pracę pozostałych z tych osób.

„Szara strefa” wśród cudzoziemców w Polsce

Nierejestrowane zatrudnienie cudzoziemców w Polsce znacznie wzrosło od czasu inwazji Rosji na Ukrainę. Nie dysponujemy aktualnymi danymi statystycznymi na temat konkretnej wysokości tego zjawiska w ostatnich miesiącach. Ostatni przedstawiony przez PIP raport pochodzi w 2022 roku i wskazuje na ponad 9 tys. kontroli legalności zatrudnienia wśród cudzoziemców.

Problem często jest spowodowany brakiem odpowiednich dokumentów potrzebnych do zatrudnienia obcokrajowców, wysokimi kosztami, oraz brakiem znajomości obowiązujących przepisów. Nierejestrowane zatrudnienie występuje również z firmach prowadzonych przez obcokrajowców, którzy przenieśli do Polski swoje biznesy z Ukrainy lub Białorusi. Dla tych przedsiębiorców wyzwaniem okazuje się zrozumienie polskich przepisów: składki na ZUS i podatki, które różnią się od tych obowiązujących w ich kraju. Dlatego często prostszym rozwiązaniem jest ryzykowanie nielegalnym zatrudnieniem.

Według danych GUS oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii, najczęściej zatrudniane osoby z zagranicy pracują w następujących sektorach:

 • budownictwo – wzrost liczby inwestycji budowlanych w Polsce sprawia, że firmy z tego sektora często poszukują pracowników spoza kraju, zwłaszcza w przypadku specjalistycznych umiejętności.
 • przemysł – sektor przemysłowy, w szczególności produkcja i montaż, również przyciąga zagranicznych pracowników, ze względu na zapotrzebowanie na wykwalifikowaną siłę roboczą.
 • usługi gastronomiczne i hotelarskie – w miastach turystycznych oraz centrach biznesowych rośnie zapotrzebowanie na pracowników restauracyjnych i hotelowych, co prowadzi do zwiększonego zatrudnienia obcokrajowców.
 • branża usług beauty –  w Polsce stale rośnie popyt na usługi fryzjerskie i kosmetyczne, co w połączeniu z imigracją specjalistów z Ukrainy i Białorusi, powoduje że coraz więcej obcokrajowców pracuje w branży beauty.

Jak poprawić warunki pracy obcokrajowców w Polsce?

Nielegalne zatrudnienie obcokrajowców nie tylko narusza przepisy prawa pracy, ale także szkodzi zarówno pracodawcom, jak i pracownikom, poprzez tworzenie nieuczciwej konkurencji na rynku pracy i prowadzenie do złych warunków pracy oraz niewłaściwego traktowania pracowników.

Nielegalnie zatrudnieni pracownicy często nie mają gwarancji co do stabilności zatrudnienia ani możliwości korzystania z podstawowych świadczeń pracowniczych, takich jak płatne urlopy czy ubezpieczenie zdrowotne. To znacząco pogarsza warunki, nie tylko pracy, ale i życia tych osób i ich rodzin.

Czy jedyne rozwiązanie to przejście wszystkich formalności i zatrudnienie pracowników na umowie cywilnoprawnej? Nie. Firmy mogą zatrudnić pracowników zza granicy przez Bizky.

Bizky jako wsparcie w zatrudnieniu obcokrajowców

Bizky jest pośrednikiem w zatrudnieniu, to my zajmujemy się formalnościami związanymi z uzyskaniem pozwolenia na pracę. To Bizky wystawia pracownikom umowę i ubezpiecza w NFZ. Pracodawca otrzymuję jedną fakturę VAT na kwotę wynagrodzenia wszystkich zatrudnionych.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, pracownicy są legalnie zatrudnieni, mają dostęp do świadczeń NFZ oraz dodatkowych benefitów takich jak karty sportowe i prywatne ubezpieczenia medyczne.

Pracodawcy natomiast nie muszą przechodzić skomplikowanych procedur urzędowych aby zatrudnić osobę zza granicy, nie ponoszą też wysokich kosztów utrzymania zatrudnienia. Opłata za jednego pracownika wynosi 399zł miesięcznie.

Dążenie do legalności i zapewnienie uczciwych warunków pracy obcokrajowcom w Polsce to nie tylko kwestia przestrzegania prawa, ale także budowania sprawiedliwego i zrównoważonego rynku pracy. Innowacyjne rozwiązania, takie jak Bizky, stanowią krok naprzód w tym procesie, umożliwiając pracodawcom legalne zatrudnienie obcokrajowców bez zbędnego obciążenia formalnościami administracyjnymi. Dzięki temu zarówno pracownicy, jak i pracodawcy mogą korzystać z uczciwych warunków pracy i równych szans na rynku, co przyczynia się do budowania bardziej otwartego i zrównoważonego społeczeństwa.

  Masz pytania?

  Zostaw nam kontakt, oddzwonimy, żeby odpowiedzieć na Twoje pytania i założyć Ci konto w systemie Bizky

  Wyrażam zgodę na kontakt i przedstawienie informacji handlowej przez Fundację AIP i Bizky sp. z o.o.

  Więcej artykułów

  b2b

  Obsługa social media – przydatne narzędzia

  Obsługa mediów społecznościowych stała się kluczowym elementem strategii marketingowych firm niezależnie od ich wielkości. Od zarządzania treścią po…

  Czytaj dalej
  b2b

  Zatrudnianie pracowników nigdy nie było tak proste – Bizky EOR

  Wprowadzenie na rynek Bizky Employer of record stanowi prawdziwą rewolucję w zakresie wynagrodzeń pracowników i zarządzania zatrudnieniem. Nasze…

  Czytaj dalej
  b2b

  Wykonanie strony internetowej – przydatne narzędzia

  Projektowanie stron internetowych to złożony proces, który wymaga wykorzystania różnorodnych technologii. Wybór odpowiednich narzędzi może znacznie ułatwić i…

  Czytaj dalej