23.11.2023 line b2b

Podatki w branży IT

Branża IT prężnie rozwija się na rynku, a zapotrzebowanie na specjalistów jest coraz większe. W tej specjalności dominującym modelem współpracy jest relacja business-to-business (znana pod skrótem B2B), która obliguje pracowników i freelancerów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jedną z pierwszych decyzji, jaką należy podjąć, rozpoczynając biznes, jest wybór formy opodatkowania. W artykule przeanalizujemy, czy ryczałt dla branży IT jest możliwy, oraz wyjaśnimy o co chodzi z ulgą IP box.

Począwszy od 1 stycznia 2019 roku, podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową mają możliwość korzystania z preferencyjnego opodatkowania dochodów związanych z kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej. W ramach tego systemu, nazywanego „ulga IP Box„, podatnicy podlegają opodatkowaniu dochodów w wysokości 5% podatku PIT lub CIT.

Ulga IP Box – Podstawowe Informacje

Ulga IP Box została wprowadzona 23 października 2018 roku w ramach nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ordynacji podatkowej, oraz kilku innych ustaw. Obowiązuje ona od 1 stycznia 2019 roku. Celem tych zmian jest stymulowanie rozwoju rynku nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań poprzez zastosowanie preferencyjnego opodatkowania, tj. stawki podatku PIT i CIT w wysokości 5% dla dochodów uzyskanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, zamiast standardowych stawek, takich jak 12/32% w przypadku ogólnych zasad podatku PIT, 19% w przypadku podatku liniowego PIT lub 9/19% w przypadku CIT. Brzmi to dosyć skomplikowanie, dlatego nie każdy specjalista w branży IT wie z jakiej ulgi może realnie skorzystać bez wsparcia specjalistów.

Korzystanie z ulgi IP Box jest możliwe wyłącznie w ramach corocznego zeznania podatkowego. W praktyce oznacza to, że dochody uzyskane w ciągu roku z kwalifikowanych praw własności intelektualnej podlegają opodatkowaniu zgodnie z pierwotnie wybraną formą opodatkowania.

Jednakże, aby zakwalifikować się do ulgi IP Box, obowiązują pewne przepisy i warunki. Kluczowe wymagania to:

1. Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej.

2. Wytworzenie kwalifikowanych praw własności intelektualnej (kwalifikowanego IP) w ramach działalności badawczo-rozwojowej.

3. Prowadzenie oddzielnej ewidencji finansowej, która dokumentuje wszystkie transakcje związane z dochodami z kwalifikowanych IP, zgodnie z art. 24e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT i art. 30cb ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT.

4. Uzyskanie dochodu z kwalifikowanych IP, podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

5. Poniesienie kosztów związanych z produkcją, rozwojem lub ulepszaniem kwalifikowanego IP.

Zastosowanie ulgi IP Box opiera się na spełnieniu wymogów określonych przez przepisy prawa. Jednym z warunków na zastosowanie tej ulgi jest pozytywna interpretacja indywidualna organów podatkowych.

W ustawie o PIT art. 5a pkt 38 lub ustawie o CIT art. 4a pkt 26 działalność badawczo-rozwojowa jest definiowana jako:

„[…]działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań[…]”.

Działalność badawczo-rozwojowa ma istotny wpływ na rozwijanie wiedzy w określonych dziedzinach, co może przekładać się na innowacyjne procesy, produkty i usługi. W ramach tego rodzaju działalności przeprowadza się różnorodne badania naukowe, obejmujące zarówno badania podstawowe, stosowane, jak i przemysłowe, a także prowadzi się prace rozwojowe. Badania naukowe to zazwyczaj eksperymenty lub działania teoretyczne, których głównym celem jest zdobycie nowej wiedzy i umiejętności. Prace rozwojowe skupiają się natomiast na wykorzystaniu istniejącej wiedzy w celu tworzenia nowych lub ulepszonych usług, procesów lub produktów, a charakteryzują się brakiem rutynowości w podejściu.

Warto również zaznaczyć, że Polski Ład umożliwia równoczesne stosowanie ulgi B+R i IP Box. Oznacza to, że od stycznia 2022 roku przedsiębiorcy, którzy komercjalizują wyniki swoich badań badawczo-rozwojowych i osiągają z tego tytułu kwalifikowane dochody (zgodnie z definicją IP Box) oraz ponoszą koszty związane z badaniami kwalifikującymi się do ulgi B+R, mogą korzystać jednocześnie z obu ulg. Warto dodać, że od 2022 roku istnieje również możliwość skorzystania z ulgi na prototypy.

Kwalifikowane prawa własności intelektualnej w praktyce obejmują następujące kategorie, określone w art. 30ca ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i art. 24d ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT):

1. Patent.

2. Prawo ochronne na wzór użytkowy.

3. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego.

4. Dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin.

5. Prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu oraz wyłączne prawo, zgodnie z ustawą o ochronie prawnej odmian roślin.

6. Prawo z rejestracji topografii układu scalonego.

7. Autorskie prawo do programu komputerowego.

Preferencja podatkowa dotyczy jedynie dochodów pochodzących z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Jeżeli prawo patentowe wygasa, to preferencja podatkowa przestaje obowiązywać. Dochody uzyskane z praw własności intelektualnej, po wygaśnięciu praw ochronnych, podlegają opodatkowaniu zgodnie z wybraną przez podatnika formą opodatkowania, bez korzystania z preferencji.

Specjalista IT, który w ramach swojej działalności badawczo-rozwojowej stworzy kwalifikowane prawa własności intelektualnej i udzieli wyłącznych praw do tych praw innemu podmiotowi, może, spełniając pewne określone warunki, skorzystać z preferencyjnej stawki podatku w wysokości 5% w odniesieniu do dochodów uzyskanych w wyniku tego udzielenia. Preferencyjną stawkę podatku może też wykorzystać osoba, która nabywa kwalifikowane prawa własności intelektualnej w celu ich dalszej komercjalizacji i rozwijania w ramach prowadzonej przez siebie działalności badawczo-rozwojowej.

Ryczałt w branży IT – jakie stawki podatkowe obowiązują?

W przypadku branży IT, większość freelancerów rozlicza się przez działalność gospodarczą. Pytanie, z jakiej stawki podatkowej może korzystać ta branża?

Ogólna stawka ryczałtu wynosi 12%, zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz 2b ustawy regulującej zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych.

Obniżona stawka 8,5% ryczałtu dla branży IT – kiedy można z niej skorzystać?

W niektórych szczególnych przypadkach, podmioty w branży IT mogą skorzystać z obniżonej stawki ryczałtu wynoszącej 8,5%. To jednak możliwe, jeśli przychody uzyskiwane z działalności usługowej nie kwalifikują się do standardowej stawki ryczałtu wynoszącej 12%.

Należy zaznaczyć, że korzystanie z preferencyjnej stawki 8,5% ryczałtu jest uzależnione od klasyfikacji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) dla świadczonych usług. Jeśli dane usługi nie są objęte stawką 12%, istnieje możliwość wyboru niższej stawki. Aby dokładnie określić, czy dane usługi kwalifikują się do preferencyjnej stawki 8,5%, zaleca się skonsultowanie się z Krajową Informacją Skarbową lub doradcą podatkowym.

Ważnym krokiem, który może chronić freelancera w branży IT, jest złożenie wniosku do Głównego Urzędu Statystycznego w celu prawidłowej klasyfikacji wykonywanych usług zgodnie z PKWiU. Dodatkową ochroną może być także uzyskanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Podsumowując, w większości przypadków specjaliści w branży IT wystawiają podatki według stawki ryczałtu 12%, w wyjątkowych sytuacjach stawka może być obniżona do 8,8%.

Ponadto, warto zadbać o to, aby umowa z klientem dokładnie określała zakres świadczonych usług, aby uniknąć problemów z urzędem skarbowym podczas ewentualnej kontroli podatkowej.

Bizky dla branży IT

W Bizky możesz zawierać umowy ze swoimi kontrahentami. Otrzymasz od nas pełne wsparcie w temacie interpretacji zapisów w umowie, negocjacji, a przede wszystkim otrzymasz naszą osobowość prawną, więc nie musisz otwierać działalności gospodarczej, lub możesz zamknąć już prowadzoną działalność. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie będziesz ponosić stałych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, takich jak składki na ZUS i prowadzenie księgowości.

W ramach subskrypcji Bizky możesz wystawić 10 faktur miesięcznie w cenie 399 zł. Nie ponosisz kosztu składek na ZUS, ani dodatkowej księgowości. Twoje przychody wypłacimy Ci przez wystawienie umowy o dzieło odprowadzając podatek dochodowy w wysokości 6%. Po naszej stronie jest rozliczenie VAT i PIT.

Sprawdź Bizky Freelance Prime

Sprawdź Bizky B2B i zatrudniaj wszystkich pracowników na jednej fakturze

  Masz pytania?

  Zostaw nam kontakt, oddzwonimy, żeby odpowiedzieć na Twoje pytania i założyć Ci konto w systemie Bizky

  Wyrażam zgodę na kontakt i przedstawienie informacji handlowej przez Fundację AIP i Bizky sp. z o.o.

  Więcej artykułów

  b2b

  Zawieszenie działalności gospodarczej – co warto wiedzieć?

  Prowadzenie własnego biznesu nie zawsze przynosi takie efekty, jakich życzyłby sobie przedsiębiorca. Polskie ustawodawstwo przewiduje w takiej sytuacji…

  Czytaj dalej
  freelance

  Wirtualna asystentka – na czym polega ta praca?

  Wirtualna asystentka to osoba świadcząca szeroki wachlarz usług dostosowanych do potrzeb indywidualnych klienta. Jej głównym zadaniem jest dostarczanie…

  Czytaj dalej
  jak zarabiać więcej

  Praca zdalna dla studentów – wyzwania i możliwości

  Praca podczas studiów, zwłaszcza ta wykonywana zdalnie, staje się coraz popularniejszym wyborem wśród studentów. Podejmowanie aktywności zawodowej jeszcze…

  Czytaj dalej