31.10.2023 line b2b

Kontrakt b2b – wady i zalety

Kontrakt B2B stanowi rodzaj umowy między dwoma przedsiębiorstwami (business to business), w której obie strony są traktowane na równych zasadach, niezależnie od ich wielkości czy statusu prawnego. Jest to umowa cywilnoprawna, regulowana zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, która umożliwia jednej ze stron świadczenie określonych usług na rzecz drugiej strony w zamian za uzgodnione wynagrodzenie. Kontrakt B2B może zostać zawarty między różnymi rodzajami przedsiębiorców, takimi jak spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, niezależnie od ich formy prawnoprawnej.

W ramach umowy B2B, obie strony cieszą się pełną swobodą w wyborze rodzaju świadczonych usług, przy czym zakres współpracy nie jest ograniczony. Kluczowym aspektem jest dokładne określenie stron umowy oraz zakresu świadczeń, co przyczynia się do eliminacji potencjalnych nieporozumień w trakcie trwania współpracy. Warto podkreślić, że umowa B2B stanowi skuteczną metodę optymalizacji kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników oraz eliminacji dodatkowych obowiązków formalnych, co stanowi jedną z jej głównych zalet.

Umowa o pracę a samozatrudnienie

Główną różnicą jest zmiana roli pracodawcy na zleceniodawcę. Warto zaznaczyć, że umowa o pracę podlega regulacjom Kodeksu Pracy, podczas gdy umowa B2B jest uregulowana przepisami Kodeksu Cywilnego. To ma istotne konsekwencje, takie jak utrata pracowniczych przywilejów dla samozatrudnionego, włączając w to urlopy wypoczynkowe czy urlopy na żądanie, a także ewentualne świadczenia dodatkowe oferowane przez pracodawcę, o ile takie istnieją w danym przedsiębiorstwie. Ponadto, w przypadku umowy B2B, zleceniodawca nie jest zobowiązany do opłacania składek ZUS, które samodzielnie opłaca zleceniobiorca. Umowa B2B daje jednak swobodę kontraktowania, co oznacza, że można w niej uwzględnić postanowienia korzystne dla obu stron, np. dotyczące dni wolnych.

Osoba, która wcześniej była pracownikiem i teraz pracuje na umowie B2B, musi założyć własną działalność gospodarczą, samodzielnie odprowadzać składki ZUS oraz wywiązywać się z innych obowiązków związanych z prowadzeniem własnej firmy, takich jak wystawianie faktur, rozliczanie podatków i prowadzenie księgowości.

Warto zaznaczyć, że samozatrudnieni nie korzystają z ochrony przewidzianej w Kodeksie Pracy, dlatego muszą sami zadbać o odpowiednie zapisy w swojej umowie, zwłaszcza dotyczące okresu wypowiedzenia współpracy. Niemniej jednak, nie ma przeciwwskazań, aby w umowie uwzględnić wszelkie dodatkowe ustalenia, które są istotne dla obu stron umowy.

Zalety umowy b2b dla pracodawcy

Zatrudnienie pracownika na etacie niesie za sobą znaczne obciążenia finansowe dla pracodawcy. Wymaga on odprowadzenia różnych rodzajów składek, w tym na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na Fundusz Pracy (FP), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), ubezpieczenie wypadkowe i ewentualnie na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) oraz Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). W połączeniu z obowiązującym podatkiem, te koszty mogą wynosić około 40% całkowitego wynagrodzenia pracownika. To właśnie z tego powodu wiele firm rozważa alternatywę w postaci umowy B2B, ponieważ pozwala ona uniknąć tych obciążeń finansowych.

Ponadto, umowa B2B zwalnia pracodawcę z obowiązku dostarczenia pracownikowi miejsca pracy i niezbędnych narzędzi do wykonywania obowiązków zawodowych. Im mniej osób zatrudnionych na etacie, tym mniejsza potrzeba przestrzeni biurowej, co przekłada się na oszczędności związane z czynszem oraz opłatami za media.

 • Obniżenie kosztów

Kontrakt B2B pozwala pracodawcy uniknąć wielu kosztów związanych z zatrudnianiem pracownika na etat. Nie ma potrzeby opłacania składek na ubezpieczenia społeczne ani zdrowotne, urlopów czy wynagrodzenia chorobowego.

 • Elastyczność

Umowy B2B często oferują większą elastyczność w kwestii ustalania warunków współpracy. Pracodawca i wykonawca mogą negocjować różne aspekty umowy, takie jak wynagrodzenie, zakres obowiązków, terminy realizacji projektu itp.

 • Brak konieczności zatrudniania na etat

Pracodawca może wynająć specjalistę na określony projekt lub okres czasu, bez konieczności zatrudniania go na stałe. To szczególnie ważne w przypadku projektów krótkoterminowych.

 • Redukcja biurokracji

Kontrakt B2B pozwala uniknąć biurokratycznych procedur związanych z zatrudnianiem pracownika na etat, takich jak sporządzanie umowy o pracę czy prowadzenie dokumentacji kadrowej.

Korzyści umowy b2b dla wykonawcy

 • Samodzielność

Osoba wykonująca umowę B2B cieszy się większą niezależnością. Może samodzielnie zarządzać swoją działalnością i podejmować decyzje dotyczące projektów, klientów  i miejsca wykonywania usług.

 • Większa kontrola

Wykonawca ma większą kontrolę nad swoim czasem i sposobem pracy. Może decydować, jakie projekty przyjmuje i w jaki sposób realizuje swoje zadania.

 • Większe możliwości zarobkowe

Pracownicy B2B często mają możliwość ustalania wyższych stawek godzinowych lub projektowych niż pracownicy na etacie, a dodatkowo mają możliwość wyboru sposobu opodatkowania, w tym dostęp do optymalizacji podatkowej dzięki możliwości rozliczania kosztów.

 • Dostęp do różnorodnych projektów

Umowy B2B pozwalają na pracę nad różnorodnymi projektami i z różnymi klientami, co może przyczynić się do rozwoju umiejętności zawodowych.

Wady kontraktu b2b dla pracodawcy

Kontrakt B2B, choć niesie ze sobą wiele korzyści, może również wiązać się z pewnymi wadami zarówno dla pracodawcy, jak i wykonawcy. Oto kilka potencjalnych wad tego rodzaju umowy dla pracodawców:

 • Brak lojalności pracownika

Osoba pracująca na podstawie kontraktu B2B może nie być tak lojalna jak pracownik na etat. Brak pewności co do długotrwałej współpracy może stanowić wyzwanie dla pracodawcy.

 • Brak pewności co do dostępności

Wykonawca na kontrakcie B2B może być zajęty pracą dla innych klientów, co może wpływać na dostępność i terminowość jego usług. Pracodawca może mieć trudności z zaplanowaniem projektów.

Wady kontraktu B2B dla wykonawcy

 • Większa odpowiedzialność

Wykonawca ponosi większa odpowiedzialność za swoje działania i wykonywanie kontraktu

 • Brak świadczeń socjalnych

Osoba pracująca na podstawie umowy B2B nie ma dostępu do świadczeń socjalnych, takich jak urlop płatny, ubezpieczenie zdrowotne czy emerytury pracownicze. Musi samodzielnie dbać o te kwestie.

 • Ryzyko braku stałego źródła dochodu

Wykonawcy na kontraktach B2B mogą doświadczyć niestabilności finansowej, szczególnie jeśli nie mają stałego źródła projektów lub klientów. Muszą sami zadbać o utrzymanie stałego przepływu pracy.

 • Obowiązki prawne i podatkowe

Osoby pracujące na podstawie umów B2B muszą samodzielnie rozliczać się z podatku dochodowego i opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. To wiąże się z dodatkowymi obowiązkami i kosztami.

 • Brak długotrwałej stabilności

Umowy B2B często są zawierane na określony projekt lub okres czasu, co oznacza brak pewności co do długotrwałej stabilności zatrudnienia.

Ostateczna decyzja dotycząca korzyści i wad umowy B2B zależy od konkretnych okoliczności i potrzeb zarówno zamawiającego, jak i wykonawcy. Przed podjęciem decyzji o zawarciu takiej umowy warto dokładnie rozważyć wszystkie jej aspekty oraz ewentualnie skonsultować się z ekspertem prawnym lub doradcą ds. biznesu.

Jednakże ważne jest pamiętanie, że umowa B2B wiąże się również z pewnymi wyzwaniami i obowiązkami, zarówno dla zamawiającego, jak i wykonawcy. Dlatego zaleca się dokładne zapoznanie się z warunkami umowy oraz obowiązującym prawem, aby uniknąć nieporozumień i potencjalnych problemów prawnych. Warto także rozważyć konsultację z ekspertami specjalizującymi się w dziedzinie prawa pracy lub prawa handlowego przed podpisaniem umowy B2B, aby upewnić się, że spełnia ona wszystkie wymagania prawne.

Ile kosztuje zatrudnienie z Bizky?


Rozliczając się z Bizky pracodawca zyskuje możliwość rozliczenia pracy swoich pracowników bez wystawiania im jakiejkolwiek umowy bezpośrednio w firmie. Tym samym, nie ma obowiązku rozliczenia podatku i zgłoszenia do ZUS – tym zajmuje się Bizky. Pracodawca oszczędza na kosztach zatrudnienia oraz na pracy swojego zespołu payroll, otrzymując jedną fakturę VAT za wszystkich pracowników.

Pracownicy zyskują natomiast możliwość wyższych zarobków, nie muszą prowadzić działalności gospodarczych, oszczędzają na składkach na ZUS.

Model Bizky polega na całkowitym przeniesieniu obowiązków związanych z zatrudnieniem na nas. Pracownicy rozliczani przez Bizky mogą otrzymywać wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło, zlecenie lub umowy o pracę. Dodatkowo, każdy pracownik zatrudniony przez Bizky może korzystać z benefitów, takich jak prywatne ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie emerytalne, karty sportowe.

Zatrudniając z Bizky, firmy mają możliwość zatrudniać globalnie, w wielu krajach na świecie korzystając z naszej usługi Employer of record (EOR).

Koszt zatrudnienia pracownika przez Bizky uzależniony jest od modelu współpracy, który wybierzesz.

Rozliczaj się przez Bizky

Więcej artykułów

Bez kategorii

Ile kosztuje zatrudnienie na umowie o dzieło? Wyjaśniamy

Jakie są koszty pracodawcy, który zatrudnia pracowników na umowie o dzieło? W obliczu niestabilnej gospodarki przedsiębiorcy często muszą…

Czytaj dalej
b2b

Skuteczna rekrutacja Customer Experience Managera

Kim jest Customer Experience Manager i jaką rolę pełni w firmie? Customer Experience Manager ma za zadanie zapewnienie…

Czytaj dalej
b2b

Progi podatkowe w 2024 roku

Umowy cywilno – prawne Podwyżki cen towarów i usług mają istotne skutki dla płatników podatków. Niektórzy pracodawcy zdecydowali…

Czytaj dalej

  Masz pytania?

  Zostaw nam kontakt, oddzwonimy, żeby odpowiedzieć na Twoje pytania i założyć Ci konto w systemie Bizky

  Wyrażam zgodę na kontakt i przedstawienie informacji handlowej przez Fundację AIP i Bizky sp. z o.o.